نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15688

15688


                                                        تقویم آموزشی سال تحصیلی 1386-1385

                                                       نیمسال اول 1385-1386

                         ورودی های 82 و ما قبل                               دوشنبه 8/3/85                             

                         ورودی های 83                                           سه شنبه 9/3/85

                         ورودی های 84                                           چهارشنبه 10/3/85

                    ورودی های 85                                           پس از اعلام نتایج                                     

                         شروع کلاس ها                                         شنبه 1/7/85

                                                                                       شنبه 8/7/85 (ورودی های 82 و ما قبل) 

                         حذف و اضافه دروس                                    یکشنبه 9/7/85 (ورودی های 83)                                         

                                                                                       دوشنبه 10/7/85 (ورودی های 84 و 85)                                         

                         حذف تک درس                                          چهار شنبه 6/10/85

                         پایان کلاس ها                                           یکشنبه 17/10/85

                         امتحانات                                                   سه شنبه 19/10/85 تا پنج شنبه 5/11/85

                         دروس معارف اسلامی                                 سه شنبه 19/10/85 و چهار شنبه 20/10/85

                         زبان                                                         چهار شنبه 27/10/85

                         دروس فارسی                                           دوشنبه 2/11/85

                         دروس تخصصی                                          شنبه 23/10/85 تا پنج شنبه 5/11/85

                         کار آفرینی                                                 پنج شنبه 21/10/85  10-8

                         تنظیم خانواده                                            پنج شنبه 21/10/85  12-10                                     

                         امتحانات عملی از شنبه 9/10/85 به بعد

                 نیسمال دوم1386-1386

                         ورودی های 82 و ما قبل                               شنبه 18/9/85                                   

                         ورودی های 83                                           یکشنبه 19/9/85

                         ورودی های 84                                           دوشنبه 20/9/85

                    ورودی های 85                                           سه شنبه 21/9/85

                         شروع کلاس ها                                          شنبه 14/11/85

                                                                      دوشنبه 23/11/85 (ورودی های 82 و 83)                              

                         حذف و اضافه دروس                                     سه شنبه 24/11/85 (ورودی های 84)

                                                                                        چهار شنبه 25/11/85 (ورودی های 85)

                         حذف تک درس                                            تا چهار شنبه 2/3/86

                         پایان کلاس ها                                             چهار شنبه 9/3/86                                           

                         امتحانات                                                   چهار شنبه 16/3/86 تا پنج شنبه 31/3/86

                         دروس معارف اسلامی                                  چهار شنبه 16/3/86 و پنج شنبه 17/3/86

                         زبان                                                          چهار شنبه 23/3/86

                         دروس فارسی                                            دوشنبه 28/3/86

                         دروس تخصصی                                           سه شنبه 19/3/86 تا پنج شنبه 31/3/86

                         کار آفرینی                                                  پنج شنبه 31/3/86  10-8

                         تنظیم خانواده                                             پنج شنبه 31/3/86  12-10

                         امتحانات عملی از شنبه 5 خرداد به بعد