نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15592

15592


تخصص های پژوهشی گروهها ی آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

علوم اقتصادی

دانشکده اقتصاد و علو م اجتماعی اهواز د به دلیل وجود متخصصین (در پنچ رشته اقتصاد،حسابداری،علوم  اجتماعی،مدیریت وحقوق)  زمینه‌های برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد پولی و مالی و با دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و نرم‌افزارهای مورد نیاز در مباحث علمی و پژوهش‌های نظری و کاربردی توانسته نقش مهمی در حوزه علم اقتصاد و کاربردهای آن ایفاء نماید.

با توجه به علایق و پژوهش‌های انجام شده توسط متخصصین فعال در دانشکده اقتصاد در زمینه علوم اقتصادی

  • جهانی شدن و تأثیر ان در تحولات آینده اقتصاد کشور
  • نوسان قیمت نفت و آثار آن در متغیرهای پولی و حقیقی
  • عدم انظباط مالی و کسر بودجه دولت
  • رشد نقدینگی و تورم پول در ایران
  • بزرگ شدن اندازه دولت و کاهش بهره‌وری اقتصاد
  • ضرورت اصلاح مالیات‌ها و تعرفه‌ها و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط
  • لزوم ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی
  • مطالعات منطقه‌ای و برنامه‌ریزی استان‌ها

 

حسابدرای

مدیریت

علوم اجتماعی

حقوق