نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

13717

13717


نام و نام خانوادگی: علی رودبار شجاعی

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز ( گروه حسابداری )

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن محل کار: 06133331216

دورنگار: 06133337411

پست الکترونیکی:

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:
دکتریک

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

7-پروژ های تحقیقاتی: