هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران


هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار می‌کنند:

هجدهمین همایش سالیانه با عنوان "هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا"

از تمامی متخصصان، پژوهشگران و علاقه‌مندان جهت ارایه دستاوردهای پژوهشی خود و شرکت در این همایش دعوت به‌عمل می‌آید.


محورها:

  1. هویت و چیستی برنامه درسی و آموزش در ایران در عصر پسا کرونا
  2. آینده پژوهی در حوزه برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا: (تحولات پیش روی مدارس، دانشگاه‌ها، تعامل یادگیرنده، معلم و برنامه درسی، فرایند یاددهی و یادگیری و ارزشیابی، و نقش خانواده‌ها، رسانه‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی در آموزش اثر بخش)
  3. تجارب بین المللی و دلالت‌هایی برای آینده برنامه درسی و آموزش در آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های مهارتی، آموزش بدو خدمت، آموزش ضمن خدمت در ایران در عصر پسا کرونا
  4. تجارب زیسته نقش آفرینان در محیط‌های آموزشی گوناگون در دوره بیماری کرونا و دلالت‌هایی برای آینده: ( تجارب زیسته معلمان، استادان، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، مدیران، متخصصان، اساتید و کارشناسان برنامه ریزی درسی و خانواده‌ها)
  5. چالش‌های نظری و عملی و فرصت‌های آموزش مجازی: ( چالش مناطق محروم و کم برخوردار و عدالت آموزشی، چالش زیرساخت‌ها، چالش نرم افزارها و محیط‌های اجرای آموزش مجازی نظیر سامانه شاد، چالش تعامل معلم و یادگیرنده، چالش دروس عملی، کارورزی، دروس مهارتی، چالش ارزشیابی و امتحان در کلاس‌های آنلاین، چالش اخلاق در آموزش مجازی، چالش برنامه درسی پنهان، چالش آثار و پیامدهای اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناخواسته ناشی از دسترسی و ورود گسترده دانش آموزان به فضاهای مجازی، اخلاق رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای و چالش تعامل در مناطق دوزبانه وچالش‌ها و فرصت‌های بخش خصوصی در آموزش در عصر پسا کرونا و.....)
  6. جایگاه ساحت‌های شش‌گانه تربیتی مبتنی بر سند تحول در آموزش مجازی در دوره بیماری کرونا و دلالت‌هایی برای آینده