نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب و راه اندازی سیستم ویرویس یاب اورجینال در آموزش و دفتر گروه های آموزشی

نصب و راه اندازی سیستم ویرویس یاب اورجینال در آموزش و دفتر گروه های آموزشی


نصب و راه اندازی سیستم ویرویس یاب اورجینال در آموزش و دفتر گروه های آموزشی

 

 نصب و راه اندازی سیستم ویرویس یاب اورجینال در آموزش  و واحد دفتر  گروه های آموزشی از جمله مشکلات کنونی استفاده از کامپیوتر در شبکه  محلی  متصل به اینترنت  وجود ویرویس ها و هزاران سایتهای مخرب که به صورت خزنده  دستگاه کامپیوتر  استفاده کننده را آلوده می کند. هر چند ویروس یاب های مختلفی در ایران وجود دارد ولیکن ویروس یاب کسپرسکی در ایران نماینده فعال داشته و پشتیبانی می گردد. از این جهت دانشکده در تلاش می باشد که برای دیگر قسمتها نیز این نرم افزار را تهیه نماید.