نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نرم افزار های مورد نیاز آموزش الکترونیکی(کلاس مجازی)

نرم افزار های مورد نیاز آموزش الکترونیکی(کلاس مجازی)


نرم افزار های مورد نیاز آموزش الکترونیکی(کلاس مجازی)

قابل توجه دانشجویان محترمی که کلاس مجازی دارند  نرم افزار های  زیر  برای اتصال به کلاس مجازی لازم می باشد

لینک دانلود

نرم افزارهای مورد نیاز جهت  استفاده از سیستم کلاس آنلاین (Webinar) و سامانه آموزش الکترونیکی (Moodle

Flash Players

Adobe Flash for Android v11.1.111.73 for Android 2x and 3x

 

Adobe Conent

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player v27.0.0.130 PPAPI (for chromium [32/64 bit]):

 

Webinar Tools

Adobe Connect v2.5.4 for Android

adobe connect Add-in - Windows

Fum Persain Keyboard