نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاله عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب شد

مقاله عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب شد


مقاله عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب شد


مقاله دکتر پژمان محمدی عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان "حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق" با نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای، به عنوان برگزیده بخش نقد جشنواره چهاردهم نقد کتاب، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این جشنواره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه فرهنگی خانه کتاب برگزار می‌گردد. همچنین در آیینی به همین مناسبت دوشنبه 27 آذرماه موسسه خانه کتاب، از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

گفتنی است از افتخارات علمی و آموزشی دکتر محمدی می‌توان به مقاله وقف حقوق معنوی در همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی به عنوان مقاله برگزیده همایش در مباحث حقوقی، برگزاری ده کارگاه آموزشی و پژوهشی در دانشگاه و خارج از دانشگاه، رتبه اول دوره‌ی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران سال (1376) و رتبه دوم ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در سال 1373، عضو هیئت تحریریه مجله دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز و داوری مقالات متعدد برای مجلات معتبر حقوقی کشور، ارائه سخنرانی و مقاله در همایش‌های بین‌المللی و... اشاره کرد.

 قراردادهای حقوق مؤلف، ترجمه کتاب فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی‌رایت، جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در نظام حقوقی ایران و  قلمرو عمومی در حقوق مؤلف نیز جزو کتاب‌های تألیف شده و ترجمه این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز است.