نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معارفه دانشجویان جدید الورود گروه حقوق

معارفه دانشجویان جدید الورود گروه حقوق


معارفه دانشجویان جدید الورود گروه حقوق

گزرش تصویری از مراسم معارفه  دانشجویان جدید الوررو رشته حقوق   باسخنرانی دکتر منصور زراءنژاد  ریاست محترم دانشکده و اعضای محترم گروه حقوق