نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متقاضی وام ویژه تحصیلی دکتری (سه ماهه تابستان)

متقاضی وام ویژه تحصیلی دکتری (سه ماهه تابستان)


متقاضی وام ویژه تحصیلی دکتری (سه ماهه تابستان)

دانشجویان متقاضی وام ویژه تحصیلی دکتری
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی ناپیوسته روزانه
متقاضی وام ویژه تحصیلی دکتری (سه ماهه تابستان)
دانشجویان متقاضی وام ویژه تحصیلی دکتری
(سه ماهه تابستان) می بایست حداکثر تا تاریخ 22/5/97 نسبت به ثبت نام و ارائه فرم های مربوطه به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است دانشجویانی که در سه ماهه بهار برای وام مذکور ثبت نام کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.