نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لینک انتخاب واحد الکترونیک نیمسال اول 94

لینک انتخاب واحد الکترونیک نیمسال اول 94


لینک انتخاب واحد الکترونیک نیمسال اول 94

با سلام ضمن تبریک سال جدید تحصیلی انتخاب واحد ورودی های سالهای مختلف در روزهای 15/6/94 ورودی های 90 و ماقبل ---94/6/16 ورودی های 91 -- دوشنبه94/6/17 ورودی های 92 --- 94/6/18 ورودی های 93 ---- http://reg.scu.ac.ir/samaweb/ '----:::---- گفتگوی آنلاین با کارشناسان دانشکده http:// fullonline.rozblog.com