نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده


قابل توجه دانشجویان به موارد زیر جهت انتخاب واحد توجه فرمایید.

  • برای اینکه نرم افزار تحت وب سما بدون اشکالات سیستمی مربوط به Browser کارائی داشته باشد از نسخه () Firefox  استفاده نفرمایید.
  • برای اینکه نرم افزار تحت وب سما بدون اشکالات سیستمی مربوط به Browser کارائی بهتری داشته باشد از نسخه Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 استفاده کنید.
  • برای استفاده از Internet Explorer 10.0 در منوی Tools وضعیت Compatibilty View را فعال نمائید