نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام زیارت عتبات نیم سال اول 97-96

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام زیارت عتبات نیم سال اول 97-96


قابل توجه دانشجویان متقاضی وام زیارت عتبات نیم سال اول 97-96

 

دانشجویانی که در هجدهمین دوره اعزام زیارت عتبات دانشگاهیان پذیرفته شده اند می وانند جهت ثبت نام وام زیارت عتبات با در دست داشتن مدارک زیربه اداره رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک لازم :

1.       ارائه فرم تکمیل شده تقاضای وام زیارت عتبات

2.      ارائه تاییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو

3.     تصویر فیش واریزی بانکی جهت دریافت روادید و بیمه و یا هرگونه مدارک دال بر خروج از کشور متقاضی

4.     افتتاح و اعلام شماره حساب تجارت کارت جوان

5.     اصل سند تعهدنامه محضری با ضمانت شخص معتبر تنظیم شده توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه تصویر حکم استخدامی (ضامن  کارکنان رسمی و پیمانی ) دانشجویانی که قبلاٌ از وام های دانشجویی صندوق رفاه استفاده نموده اند نیازی به ارائه تعهدنامه جدید ندارند.

  فرم های مورد نیاز در سایت دانشگاه بخش معاونت دانشجویی  قرار داده شده است.

 

v    محل مراجعه جهت تحویل دادن مدارک  :

  • اداره رفاه دانشجویی دانشگاه

v    زمان مراجعه :

  • از تاریخ16/10/96 لغایت 4/11/96

 

Flowchart: Alternate Process: بدیهی است درخواست های واصله پس از مهلت تعیین شده و همچنین تقاضاهای ناقص و فاقد مدارک لازم ، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت .  

 

 


                                                                                                                                               با آرزوی توفیقات الهی

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

                                                                                                                                                      اداره رفاه دانشجویی