نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم "انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی

فرم "انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی


فرم "انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی


 به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش، در سایت دانشگاه، پورتال مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی، لینکی با عنوان "انتقادات و پیشنهادات در حوزه آموزشی" طراحی شده است که پذیرای نقطه
 نظرات دانشگاهیان محترم ( اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان) می باشد.   آدرس لینک به شرح زیر می باشد:
http://epe.scu.ac.ir