نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماسهای دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز:

شماره تماسهای دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز:


حوزه ریاست و امور اداری دانشکده:  3337975-3331216
آموزش دانشکده:     3335663
 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن تماس

       پست الکترونیک

اله داد اسدی

مسئول دبیرخانه  دانشکده

3331216 --  3337975

asadi-ags@yahoo.com


 فرشته مرادی


 بایگان  دبیرخانه

 4405
 
 radifereshte@yahoo.com

عیسی جعفری

مسئول واحد فناوری اطلاعات

4409

jafari.e@scu.ac.ir

مرضیه فرزام نیا

 کارشناس آموزش

3335663

marziehfff@yahoo.com

جهانگیر هاشم پور

کارپرداز 

4423

Jahanh42@yahoo.com

 ابراهیم بنیانی
انباردار

4419
 

خلف شاخی

مسئول دفتر ریاست 

3331216

 

پریسا جوادی زاده

مسئول مرکزتحقیقات 


4407

Parisa_pj1350@yahoo.com


 رویا شجاع

 متصدی  مرکز تحقیقات

 4407
 

لادن گلپرست

دفتر گروه اقتصاد

4411  

پوران نوذری

مسئول رشته حسابداری

4412

Parandm82@yahooo.com

خانم طالقانی

 منشی مجله دانش و پژوهش حقوقی

   

الهام فرهادی راد

منشی دفتر مجله حسابداری

4413

 

خدیجه بندری

 مسئول رشته حقوق و علوم سیاسی

4412

 

 لیلا مزاری  مسئول رشته  مدیریت  4412  lmazary@yahoo.com

سحر میری

مسئول رشته علوم اجتماعی    

مریم محقق

مسئول رشته اقتصاد 4413  
 خانم  اسفندیاری کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی     
       

سیما بحرینی نژاد

بایگان آموزش 

4413  

عاطفه عزیزی

دفتر گروه علوم اجتماعی 

 

saeedmonemi@yahoo.com

     مهناز عذاری اهوازی           

 مسئول امور پایان نامه های  تحصیلات تکمیلی 

4410

Casra30@yahoo.com

سوری صمدی زاده

دفتر گروه  مدیریت 

3339712

s.samadi115@Gmail.com

گلی اسدی

دفتر گروه  حسابداری

3339712

Saped10@yahoo.com

فرنوش آصفی نژاد

دفتر گروه  حقوق 

3339712

Farnoosh505@yahoo.com

آزاده بدوی

 منشی مجله اقتصاد مقداری

3335664

Azb1141@yahoo.com

زهرا نریموسائی

 منشی توسعه انسانی مجله

3339711

jhd@scu.ac.ir

 Z_narimousaei@yahoo.com

یوسف صافی

  مسئول خدمات

 

 

امیرعباس خیری زاده

خدماتی

 

 

سیدحسن لطیفی

خدماتی

 

 

علی احمدی

خدماتی

 

 

بهمن صیفی پور

خدماتی

 

 

علی نظری

خدماتی

 

 

محمد رضا حسینی

خدماتی

 

 

رضا نازاری

خدماتی