نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارهای هفته پژوهش سال 1397 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سمینارهای هفته پژوهش سال 1397 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


سمینارهای هفته پژوهش سال 1397 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

سمینارهای هفته پژوهش سال 1397 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

عنوان سمینار

گروه

برگزار کننده

روز/تاریخ/ساعت

روش کیفی و تحولات آن

علوم اجتماعی

آقای سجاد بهمنی

 

شنبه  24/9

ساعت 12-11

انقلاب  و جمعیت

علوم اجتماعی/ کرسی های نظریه پردازی

آقای دکتر ملتفت

یکشنبه  25/9

ساعت 16-14

بررسی توزیع درآمد وفقر در 50سال گذشته

گروه اقتصاد/ کرسی نظریه پردازی

آقای دکتر اندایش

نقاد: آقای دکتر افقه-دکتر منصوری-دکتر آهنگری

دوشنبه  26/9

ساعت 13:30-12:30

شاد زیستن

گروه علوم اجتماعی

خانم مرضیه شهریاری

سه شنبه  27/9

ساعت 11-10

 

 

نیاز سنجی ها

عنوان سمینار

سازمان

برگزار کننده

روز/ تاریخ/ ساعت

آموزش نگارش صحیح و سریع مقالت علمی به منظور چاپ در کنفرانس ها و مجلات علمی

اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر

آقای محمد سرایی

شنبه  24/9

ساعت 10-9

مروری برمفاهیم اولیه مدل های تعادلی پویای تصادفی

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

آقای دکتر یوسف الباجی

یکشنبه  25/9

ساعت  9:45-9

وضعیت بانک های استان خوزستان

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

آقای حمید صالحی

یکشنبه  25/9

ساعت 10:45 -10

تحلیل اقتصادی تحریم های سال 1397

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

آقای ترحمی-خراسانی-بهمنی

دوشنبه  26/9

ساعت 9:45-9

معضلات اجتماعی حوزه مطالعات ناجا

نیروی انتظامی

سرهنگ حکیم عبداللهی

شنبه  26/9

ساعت 10:45-10

تورم از ادعا تا واقعیت(واکاوی تورم در ایران واستان خوزستان)

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

آقای ترحمی-خراسانی-بهمنی

دوشنبه  26/9

ساعت 11:45-11

اشتغال از طریق تشکیل تعاونی

اداره کل تعاون

آقای بهزاد خلفی

سه شنبه 27/9

ساعت12:15-11:15

شاخص فلاکت اقتصادی(تبیین عملکرد استان خوزستان و ایران)

اقتصاد و دارایی استان خوزستان

آقای ترحمی-خراسانی-بهمنی

سه شنبه  27/9  ساعت13:30-12:30

 

 

مکان برگزاری :  سالن سمینار - طبقه سوم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی