زمان دفاعیه پایان نامه ارشد حسابداری

زمان دفاعیه پایان نامه ارشد حسابداری


زمان دفاعیه پایان نامه ارشد حسابداری

??دفاع از پایان نامه??
قابل توجه دانشجویان گرامی

برگزاری سمینار از پایان نامه  ارشد حسابداری   با

موضوع"بررسی رابطه ی بین کیفیت حسابرسی با اقلام تعهدی  اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"

 به راهنمایی دکتر محمد رمضان احمدی
استاد راهنما: دکتر عبدالمجید آهنگری

??ارائه دهنده : هدی محمدی
??تاریخ برگزاری : چهار شنبه  29/10/95 ساعت 8
??محل برگزاری : سالن سمیناردانشکده
****2⃣
??????قابل توجه دانشجویان گرامی

برگزاری سمینار از پایان نامه ارشد حسابداری  با

موضوع"بررسی  جریان وجوه نقد آزاد و حاکمیت شرکتی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  "

 به راهنمایی دکتر سید علی واعظ
استاد راهنما: دکتر امیر حسین منتظرحجت

??ارائه دهنده : لیلا شرفی
??تاریخ برگزاری : چهار شنبه  29/10/95 ساعت10
??محل برگزاری : سالن سمیناردانشکده
 
آدرس کوتاه :