راهنمای ایمیل دانشجویی

راهنمای ایمیل دانشجویی


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

راهنمای ایمیل دانشجویی

 

راهنمای استفاده از ایمیل دانشجویی

   نمونه ​آدرس ایمیل  : A-Alavi@stu.scu.ac.ir

 در هنگام لاگین کردن نیاز به وارد کردن تمامی آدرس ایمیل نیست

جهت ورود به ایمیل از آدرس:

 https://newmail.scu.ac.ir

 و نام کاربری و رمز عبور را با فرمت زیر وارد نمایید:

 username: A-Alavi

password: XXXXXX

  در صورت ننیاز به راهنمای بیشتر به پست الکترونیک jafari.eisa@gmail.com  :  پیام ارساتل فرماید. ذکر شماره دانشجویی ،  نام ونام خانوادگی،  کد ملی  و رشته ضروری می باشد

     ** قابل ذکر می باشد فعلا سرور ایمیل دانشجویی در حال به روز رسانی می باشد لطفا در تاریخی که اعلامی خواهد شد نسبت به تست ایمی ل خود اقدام فرمایید **

 راهنمای استفاده از ایمیل دانشجویی
   نمونه ​آدرس ایمیل  : A-Alavi@stu.scu.ac.ir
 
 
در هنگام لاگین کردن نیاز به وارد کردن تمامی آدرس ایمیل نیست
جهت ورود به ایمیل از آدرس:
 
https://newmail.scu.ac.ir
 
و نام کاربری و رمز عبور را با فرمت زیر وارد نمایید:
 
username: A-Alavi
password: XXXXXX
 
 در صورت ننیاز به راهنمای بیشتر به پست الکترونیک  : jafari.eisa@gmail.com    پیام ارساتل فرماید. ذکر شماره دانشجویی  نام ونام خانوادگی  کدی ملی  و رشته ضرورو ی می باشد
 
    ** قابل لذکر می باشد فعلا  سرور ایمیل دانشجویی در حال به روز رسانی می باشد  لطفا در تاریخی که اعلامی خواهد شد نسبت به تست ایمی ل خود اقدام فرمایید **
آدرس کوتاه :