دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی

دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی


دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی

 

دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی
 
عنوان:
همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش : سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی
The ۲nd National Conference on Exchange of E-Learning Experiences in Higher Education: Policies, Assessments, and Practical Courses

 

دومین همایش ملی (آموزش الکترونیکی) «همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی: سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی» با مشارکت معاونت آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، حمایت معنوی انجمن علمی یادگیری الکترونیکی و به میزبانی دانشگاه الزهرا در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
با عنایت به محور های همایش هدف دریافت آثار علمی و گزارش تجربه اساتید، کارشناسان، مدیران و صاحبنظران حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی و تبیین و هم اندیشی اهداف سیاست های آموزش الکترونیکی در پسا کرونا است.
مقالات این همایش توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد.
مقالات به صورت چکیده گسترده در دوصفحه و با ساختار داده شده همراه با صفحه اظهارنامه قابل بررسی است.
برای ارائه مقاله از نرم افزار پاور پوینت و با ساختار داده شده استفاده شود.
تاریخ برگزاری: ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
محور های همایش:
۱. سیاستها و برنامه های وزارت عتف ‌و دانشگاه ها
سیاستگذاری آینده برای استفاده بهینه از دستاوردهای دوران کرونا در دانشگاه ها‌.
۲. ارزشیابی در همه ابعاد آموزش الکترونیکی
فرصت های بازاندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پساکرونا.
۳. درسهای عملی در اجرای الکترونیکی
درس آموخته هایی از چالش ها و راهکارهای ارایه دروس عملی در محیط الکترونیکی.
مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات:
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
آدرس سایت:    https://vconf۲.alzahra.ac.ir/
ایمیل آدرس:   vconf۲@alzahra.ac.ir
تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۳۳۲۸۳
آدرس کوتاه :