نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات آموزشی دانشگاه در تیرماه 1394

خدمات آموزشی دانشگاه در تیرماه 1394


خدمات آموزشی دانشگاه در تیرماه 1394

بسمه تعالی به اطلاع دانشجویان محترم میرساند: انجام کلیه خدمات آموزشی از جمله دانش آموختگی و صدور گواهی معدل تا تاریخ 15/4/94 امکانپذیر خواهد بود. لذا دانشجویان ذینفع لازم است تا قبل از تاریخ فوق نسبت به انجام در خواست خود اقدام نمایند.