نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول برنامه ریزی درسی نیمسال اول 95

جدول برنامه ریزی درسی نیمسال اول 95


جدول برنامه ریزی درسی نیمسال اول 95

برنامه ریزی  درسی نیسمال اول 96-95 روی سایت دانشکده  بارگذاری گردید. دانشجویان محترم گروه هی اموزشی در قسمت گروههای آموزشی خود رفته و گزینه برنامه، فرم و فایل ها را انتخاب نمایند.

تلفن پاسخگویی و راهنمایی، کارشناسان آموزش
  تلفن مرکزی   19-06133330010


تلفن های داخلی:
                    
 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

آموزش

خانم مرضیه فرزام نیا

4411

آموزش- علوم اجتماعی

خانم سحر میری

4411

آموزش- اقتصاد

خانم مریم محقق

4413

آموزش- دبیرخانه آموزش

خانم سیما بحرینی نژاد

4412

آموزش- حسابداری

خانم پوران نوذری

4412

آموزش-علوم سیاسی

خانم خدیجه بندری

4413

آموزش- مدیریت

خانم لیلا مزاری

4413

آموزش- حقوق

خانم خدیجه بندری

4413

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

ثریا طالقانی اصل

4414

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم خدیجه اسفندیاری

4414