نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ دفاع دانشجویان ارشد گروه حقوق شهریور97

تاریخ دفاع دانشجویان ارشد گروه حقوق شهریور97


تاریخ دفاع دانشجویان ارشد گروه حقوق شهریور97

 

تاریخ دفاع دانشجویان ارشد گروه حقوق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

گرایش

موضوع

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

داوران

1

مینا محمدی

حقوق عمومی

جایگاه شفافیت در مناقصه ها و قراردادهای دولتی

دکتر غلامحسن مزارعی

دکترخلیل احمدی

31/6/97

ساعت 10

دکتر منصور عطاشنه

دکتر نور محمد نوروزی

2

ناصر ارجمندی

حقوق خصوصی

بررسی مفهوم، شرایط، آثار و ضمانت اجرای پرداخت در شرایط عمومی پیمان های دولتی

دکتر غلامحسن مزارعی

--------------

31/6/97

ساعت 11

دکتر حسین ایزدی

دکتر خلیل احمدی

دکتر رشید انصاریان

3

عفت احمدزاده

حقوق خصوصی

دعاوی علیه سازمان منابع طبیعی نسبت به ملی نمودن اراضی

دکتر خلیل احمدی

دکتر پژمان محمدی

31/6/97

ساعت 12

دکتر حسین ایزدی

دکترسیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری

4

فرزاد­کرمی کلمتی

حقوق خصوصی

داوری اجباری در حقوق ایران

دکتر پژمان محمدی

دکتر خلیل احمدی

4/7/97

ساعت 11

دکتر منصور عطاشنه

دکتر حسین ایزدی

5

معصومه کریمی

حقوق خصوصی

بررسی آثار و ویژگی های تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران

دکتر پژمان محمدی

دکتر خلیل احمدی

4/7/97

ساعت 12

دکتر منصور عطاشنه

دکترسیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری

6

صدیقه آزاد بخت

حقوق خصوصی

مسئولیت­اجتماعی شرکت های نفتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

دکترسیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری

دکتر نورمحمد نوروزی

11/7/97

ساعت 12

دکتر منصور عطاشنه

دکترغلامحسن مزارعی