نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت

بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت


بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت

ارسال بیست و پنجمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت

برای مشاهده لینک زیر را دنبال کنید

https://drt.msrt.ir/fa/news/42924/بیست-و-پنجمین-شماره-نشریه-وابسته-به-معاونت-پژوهش-و-فناوری-عتف-