نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره غذا در دانشکده اقتصاد

برگزاری جشنواره غذا در دانشکده اقتصاد


برگزاری جشنواره غذا در دانشکده اقتصاد

به همت کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی   جشنواره غذا به نفع بیماران صعب العلاج  برگزار می شود .

تاریخ 16/09/1395    ساعت 9:30