نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه برگزاری سمینارهای علمی در هفته ی پژوهش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

برنامه برگزاری سمینارهای علمی در هفته ی پژوهش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


برنامه برگزاری سمینارهای علمی در هفته ی پژوهش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سمنارهای علمی در هفته پژوهش به قرار زیر در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار می گردد. از تمام علاقمندان دعوت می شود در این سمینار ها شرکت نمایند. 1-اعلام نیازهای پژوهشی و مسائل پژوهشی در بانک تجارت برگزار کننده :بانک تجارت یکشنبه 94/9/22 ساعت 12-10 - مکان سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد 2- موضوع : اعلام نیازهای و مسائل پژوهشی برگزار کننده : اداره کل بنادر و دریا نوردی زمان: دوشنبه 94/9/23 ساعت 16-14 مکان سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد 3- موضوع : اعلام نیازهای و مسائل پژوهشی برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن تجارت زمان: سه شنبه 94/9/24 ساعت 12-11 مکان سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی