نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش پایان نامه های کتابخانه دانشکده راه اندازی گردید

بخش پایان نامه های کتابخانه دانشکده راه اندازی گردید


بخش پایان نامه های کتابخانه دانشکده راه اندازی گردید

از بخش پایان نامه های  کتابخانه دیدن فرمایید

به اطلاع  اساتید و دانشجویان گرامی می رساند پایان نامه های دانشکده وارد سامانه کتابخانه_ آذرسا) گردید. و قابلیت جستجو نیز دارند.

آدرس وب سایت :   elib.scu.ac.ir    


لینک کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

تذکر:

استفاده از پایان نامه ها فقط در سالن مطالعه می باشد

گرفتن عکی و کپی از پایان نامه های  ممنوع می باشد. و فقط مجاز به نت برداری هستند.