نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب واحد دانشجویان95

انتخاب واحد دانشجویان95


انتخاب واحد دانشجویان95


انتخاب واحد  الکترونیکی دانشجویان 

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی  می رساند  انتخاب واحد در تمام مقاطع ، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی برای نیمسال اول 96-95 به شرح زیر است.


✅ یک شنبه  14/6/95  ورودی های 92 و ماقبل  

✅ دو شنبه  15/6/95  ورودی های 93

✅ سه شنبه  16/6/95  ورودی های 94

 

 

✅  انتخاب واحد از طریق پایگاه اینترنتی آموزش انجام خواهد شد .


http://reg.scu.ac.ir/samaweb

 

?? economics.scu.ac.ir

 

?? telegram.me/scu_eco

 

 آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی   06133336456