نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی

استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی


استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی

لینک ثبت نام سیستم ثبت نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه سال 1395
  • مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه 28 تیر ماه 1395 لغایت روز یکشنبه 3 مرداد ماه 1395 می باشد
  • زمان برگزاری آزمون : 19 شهریور ماه 1395 می باشد
  • لینک ثبت نام