معرفی دوره های ۱۴۰۰

 

جدول 1. تقویم  کارگاه های آموزشی مرکز توانمندسازی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

کارگاه ها در روز های شنبه تا پنجشنبه  در ساعت 18-20 برگزار  می شود. 

تمام دوره ها بدلیل  همه گیری بیماری کرونا بصورت غیر حضوری برگزار می گردد.

            

 دوره آموزشی  ساعت  آموزش       معرفی دوره      
آموزش کاربردی نرم افزار فرا تحلیل (CMA2) در علوم انسانی* ثبت نام * سرفصل دوره  4 ساعت معرفی 
تحلیل داده های متنی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti  در پژوهش های کیفی * ثبت نام* سرفصل دوره 6 ساعت معرفی
 دوره آموزشی     Eviews  میانه: رگرسیون سری های زمانی  ا * ثبت نام * سرفصل دوره   12 ساعت  معرفی
آموزش اقتصاد سنجی پیشرفته 2 پانل دیتا1 با نرم افزار Eviews: رگرسیون تابلویی ماناو نامانا * ثبت نام * سرفصل دوره   20 ساعت  معرفی

آموزش اقتصاد سنجی پیشرفته پانل دیتا2 با نرم افزار  Matlab : رگرسیون  فضایی تابلویی  (ویژه دانشجویان ارشد و دکتری) * ثبت نام* سرفصل دوره

   20 ساعت معرفی

 

تماس با ما :      09025476052         آدرس: اهواز، گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.