تقویم آموزش ۱۴۰۰ دوره های مهارت افزایی

جدول 1. تقویم  کارگاه های آموزشی مرکز توانمندسازی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1400-1401

تمام دوره ها بدلیل  همه گیری بیماری کرونا بصورت غیر حضوری برگزار می گردد.

 

 

عنوان کارگاه

مدرس

تخفیف برای دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

40 درصد

هزینه ی ثبت نام

ساعت

زمان ثبت نام

زمان شروع  کلاس ها

هفته دوم بهمن ماه  

آموزش کاربردی نرم افزار فرا تحلیل (CMA2) در علوم انسانی

ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره

دکتر صمد عدلی پور

40 درصد تخفیف دانشجویی

720000

1200000

4 ساعت

23 دی ماه تا آخر هفته اول بهمن ماه 1400 

 

تحلیل داده های متنی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti  در پژوهش های کیفی

ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره

دکتر فرهاد بیانی

40 درصد تخفیف دانشجویی

1080000

1800000

6 ساعت

 

آموزش اقتصاد سنجی 2 با نرم افزار Eviews

ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره

دکتر امین منصوری

40 درصد تخفیف دانشجویی

2160000

3600000

12ساعت

 

آموزش اقتصاد سنجی پیشرفته 2 پانل دیتا1 با نرم افزار Eviews: رگرسیون تابلویی ماناو نامانا

ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره

دکتر امین منصوری

40  درصد تخفیف دانشجویی

3600000

6000000

 20 ساعت

 

آموزش اقتصاد سنجی پیشرفته پانل دیتا2 با نرم افزار  Matlab : رگرسیون  فضایی تابلویی

)ویژه دانشجویان ارشد و دکتری)

ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره

دکتر امین منصوری

40  درصد تخفیف دانشجویی

3600000

6000000

20 ساعت

   

 

 

 

تماس با ما :      09025476052         آدرس: اهواز، گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی