اعضای هیات علمی

پژمان محمدی

پژمان محمدی

پژمان محمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331216
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روح اله اسدی قواعد حاکم بر انتقال اموال غیر مادی غیر فکری کارشناسی ارشد 1390/10/07
سمیه اسکندری اختیار قاضی در تعیین شیوه جبران خسارت کارشناسی ارشد 1394/06/30
اندرو-مرتضی بررسی حقوق مصرف کننده در نظام بانکی ایران کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد باقری سوء استفاده از حق قراردادی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/04/19
فاطمه باقری وانانی مشکلات حقوقی قراردادهای فروش آپارتمان پیش از احداث کارشناسی ارشد 1395/06/28
لادن بلوتی اشاعه در اموال فکری در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/12/21
ناهید بنی رشید دعوای مستقیم زیاندیده بر بیمه گر کارشناسی ارشد 1393/07/28
مهدیه بهاری قابلیت استناد معاملات در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
پروین-محمدرضا ارزیابی زیان در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد 1394/06/28
حیدری زاده-علی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از بازداشت غیرموجه کارشناسی ارشد 1394/06/28
المیرا خرمی دل بررسی قواعد حاکم بردیون پولی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1393/03/24
مهسا دبیرزاده بررسی بیمه تمام خطر پیمانکاران در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
زهرا رحیمی پردنجانی بررسی آثار ناتوانی ذهنی غیر از جنون بر حقوق مدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1392/11/29
رسول رسولی نژاد نسبت مسؤولیت مدنی ومسؤولیت کیفری کارشناسی ارشد 1391/08/29
نرگس رشنو بررسی قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری و شناسایی و اجرای آنها در حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد 1396/03/28
مینا سالم پور بررسی موعد پرداخت حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در روابط موجر و مستاجر کارشناسی ارشد 1393/08/05
صفیه سعدی بررسی وچگونگی اعمال قواعد مسئولیت مدنی دراحداث سدگتوند کارشناسی ارشد
سیدراغب شجاعی نژاد بررسی حقوق مصرف کننده در قرادادهای بیمه کارشناسی ارشد 1396/03/28
محمد شریفی آثار متقابل حقوق مالی و معنوی پدیدآورنده کارشناسی ارشد 1392/11/29
مرضیه شرقی قلمروی عمومی در حقوق مولف کارشناسی ارشد
زهرا شیرمهد جایگاه حقوق شخصیت در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/12/21
نسرین شرنگ مسئولیت مدنی سازندگان سازه های ساختمانی کارشناسی ارشد 1392/02/30
محمدحسین شکیباامین حقوق جنسی زوجین کارشناسی ارشد 1393/11/08
ازاده صدری وضعیت حقوقی معامله مؤخربر قولنامه از سوی بایع کارشناسی ارشد 1390/12/10
اسما ضامنی زنگنه آثار حقوقی قانون اصلاحات ارضی در رابطه ی مالک و زارع کارشناسی ارشد 1395/06/29
سیدرضا طباطبائی بررسی شرایط و آثار فسخ در شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
محبوبه طلایی تأثیر متقابل قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 کارشناسی ارشد
الهام ظهورثی بررسی آثار اجرای قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 بر حقوق مدنی ایران کارشناسی ارشد
ایمان عبداله زاده ارپنایی انتقال دعوا در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1396/06/28
farnosh فخیمی-فرنوش : ارزیابی نظام فرزندخواندگی در حقوق ایران با تأکید به قانون مصوب 1392 کارشناسی ارشد 1394/06/28
فاطمه کاظمی بررسی ابعاد حقوق رقابت نا مشروع از طریق دامپینگ کارشناسی ارشد 1393/11/08
معصومه کریمی بررسی آثار و ویژگی های تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران کارشناسی ارشد
فرزاد کرمی کلمتی داوری اجباری در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدی-حسین تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها کارشناسی ارشد 1394/06/30
مرادپورشاد-امیر مطالعه تاثیر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر قلمرو مبانی مسئوولیت مدنی کارشناسی ارشد 1394/03/25
مهری مصطفایی بررسی شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران و فقه اسلامی کارشناسی ارشد 1395/06/29
سحر منصوری اجرا ناپذیری احکام خاصه ی عقود در عقد صلح کارشناسی ارشد 1393/07/28
مریم نوروزی "شخصیت طرفین عقد در قراردادها در حقوق ایران" کارشناسی ارشد 1392/07/29