سه‌شنبه, 1 مهر 1393 English          

نیمسال دوم 93-92
 
 
 
 
 
 اعلام تاریخ دفاع از پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
   
        

آدرس و نقشه دانشكد ه اقتصاد و علوم اجتماعي  همراه  دانشگاه شهيد چمران اهواز

مسئول واحد فناوری اطلاعات : عیسی جعفری، تلفن داخلي 4409 ، jafari.e@scu.ac.ir
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211