شنبه, 11 بهمن 1393 English          
 
 از همه دانشجويان عزيز و اساتيد گرامي و كارمندان ارجمند دانشكده تشكر فراوان دارم زيرا تلاشهاي همه شما نقش بسيار مهمي در پيشرفت و ارتقاء علمي كشورمان خواهد داشت.
اميدوارم با لطف ايزد متعال و با توجه به استعداد خيلي خوب جوانان ايراني وهمچنين با توجه اهمیت نظام جمهوري اسلامي به علم و دانش، در آينده نزديك جايگاه بسيار مهمي را در توليد و توسعه علم در سطح جهان بدست آوريم .                                دکتر سید عزیز ارمن

  
 حوزه ریاست                                                                
                                
  
  حوزه معاونت ها                        
                                              
   
  گروه های آموزشی                                                    
   ریاست دانشکده    معاونت آموزشی  علوم اقتصادی
   دفتر ریاست         معاونت پژوهشی  علوم اجتماعی
  دبیرخانه   اداره آموزش   علوم سیاسی
  مرکز رایانه   اداره پژوهش    مدیریت
  حسابداری   مجلات علمی  حسابداری
  خدمات    حقوق 
پورتال دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب