پنج‌شنبه, 8 آبان 1393 English          
صفحه شخصي خانم دكتر باورساد

نام و نام خانوادگي :   بلقیس باورصاد                   

محل خدمت : دانشگاه شهيد چمران اهواز (گروه مدیریت)

سال و محل تولد :  1343- مسجد سلیمان                    

 شغل: عضو هيات علمي

آدرس: اهواز- دانشگاه شهيد چمران - دانشكده اقتصاد

مرتبه علمي :  استاد یار- پایۀ 2

تلفن محل كار:  3337975-3331216                       

تاريخ استخدام: 1382                                               

دورنگار: 3337411

پست الكترونيكي :      bita40@yahoo.com    bavarsad-b@cua.ac.ir   

1- مدارك تحصيلي :

كارشناسي: بازرگانی 96-1993، دانشگاه پونا ( هندوستان ).

 کارشناسي ارشد: اقتصاد- 98-1996، دانشگاه پونا ( هندوستان).

 دكتري: مدیریت بازرگانی-2002- 1999.

2- فعاليت آموزشي :

2-1 - تدريس دروس كارشناسي :

مدیریت تولید و عملیات

 زبان تخصصی 1 و 2  مدیریت

زبان عمومی مدیریت

سازمانهای پولی و مالی

2-2- تدريس دروس كارشناسي ارشد:

2-3- زمینه های تحقیقاتی :

مدیریت تکنولوژی

 صنایع مهندسی

 مدیریت نیروی انسانی

 کار آفرینی

 اقتصادی

مدیریت تولید

3-فعاليت پژوهشي :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمي :

1-Engineering Industry in the State of Maharashtra, New Trends, Monthly Commentary on Indian Economic Conditions , Vol.  XlII, No. 5 Dec 2000, 497 (India).  

2- With Others, The Selecting of An Optimal Irragation System for Sugar Cane Plantations in the Khuzestan RegionUsing the TOPSIS Method.              

 

3-2- طرحهای تحقیقاتی :

1-  بررسی عوامل و فشار روانی مدیران در محیط کار- در دست اقدام.

2-  بررسی روابط ساده و چند گانه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد رفتاری کارکنان - در دست اقدام.

3- استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پروژه های آب استان خوزستان - در دست اقدام.

4- اولویت بندی پروژه های آب و فاضلاب در استان خوزستان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره- در دست اقدام .

5-  بررسی اقتصادی صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان - در دست اقدام.

3-3- مقالات ارائه شده در كنفرانسها ( داخلي و خارجي):

3-4- مقالات در دست بررسي و آماده چاپ:

3-5- عضویت در مجامع ملی و بین المللی

3-6- پايان نامه هاي تحصيلي :

3-4-1- به عنوان راهنما:

3-4-2- به عنوان مشاور:

1-5-  کتاب های چاپ شده :                        

Role of Production Technology  Management in Engineering Industry, Himalaya Publishing House, 2005 (India).

2-5- كتابهاي در درست چاپ:

 ترجمه و تألیف کتاب  :

 .1- Essentional Economics

2- Handbook of Technology Management.

3- Entrepreneurship and Small Business.

4- Operations Management and Supply Chain Approach.

 

3- فعاليت و سوابق اجرائي :

1- حدود چهارده سال تجربه کاری در زمینه خدمات آموزشی و دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز    از سال 1378-1361.

2- یکسال سرپرستی کتابخانه دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز از تاریخ 26/7/1382 الی 10/8/1383

3 عضو هیأت علمی (گروه مدیریت) دانشگاه شهید چمران از سال1382 تا کنون.

4- عضو کمیته فنی و برنامه ریزی آموزشی مرکز آموزش عالی بین المللی فولاد دانشگاه شهید چمران اهواز.

5- عضو کمیته تخصصی گروه مدیریت.


مسئول واحد فناوری اطلاعات : عیسی جعفری، تلفن داخلي 4409 ، jafari.e@scu.ac.ir
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب