شنبه, 30 دی 1396
فصلنامه علمي-پ‍ژوهشي اقتصاد مقداری (گروه علوم اقتصادی)

 

 

فصلنامه علمي-پ‍‍‍ژوهشي 
اقتصاد مقداری
(بررسي هاي اقتصادي سابق)

شناسنامه فصلنامه
شماره جاري
آرشيو فصلنامه
پي گيري مقاله
ارسال مقاله


کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8