سه‌شنبه, 26 تير 1397
انفورماتیک دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
 


 مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده  :

مهندس عیسی جعفری


   
نماینده پیمانکار: سید محمد رضا مرمضی

محل حضور :طبقه همکف دانشکده شماره 1


 تلفن داخلی :                        
 این واحد دارای دو سایت کامپیوتر مجزا برای دانشجویان کارشناسی و  دانشجویان تحصیلات تکمیلی  (ارشد) (دکتری) می باشد.  تعداد کامپیوتر ها به ترتیب در سایت کامپیوتر کارشناسی 20 دستگاه   ، ارشد 30 دستگاه ، دکتری 11 دستگاه . کلیه خدمات زیر توسط نماینده پیمانکار و زیر نظر مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده ارائه می گردد:
                                                     

                                    
  

1-نگهداری و سرویس رایانه ها
2-خدمات نرم افزاری ، در خواست های مربوط به اتوماسیون اداری
3-به روز رسانی
 پرتال دانشکده ،درخواست های مربوط به حساب کاربری          

 


فرم ها

کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8