چهارشنبه, 2 مهر 1393 English          
اطلاعيه هاي مهم

ارسال مقالات به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد مقداري(بررسيهاي اقتصادي سابق)چاپ...

فرم اشتراك فصلنامه اقتصاد مقداري

راهنمای تدوين و شرايط پذيرش مقالات در فصلنامه اقتصاد مقداري ( بررسي هاي اقتصادي)

 

مقالاتی که بر اساس این راهنما تنظیم و ارسال نشده باشد، در هیات تحریریه مورد بررسی قرار نمی­گیرد.

1- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش­های مقداري یا اقتصاد کاربردی باشد.

2- مقاله علمی و پژوهشی باشد.

3- مقاله حاصل مطالعات، تجربه­ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

4- مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریات (یا مجموعه مقالات همایش­ها) چاپ نشده باشد.

5- چارچوب مقاله (كه براي اطلاع نويسندگان در سايت نيز ارائه شده است) به صورت استاندارد  فايل  نمونه مقاله و راهنمای تدوين و شرايط پذيرش مقالات در فصلنامه اقتصاد مقداريموجود در سايت فصلنامه باشد.

5-1 - مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2003 نوشته شود.  براي متن فارسي از قلم BNazanin با فونت 13 و برای متن انگليسي از قلم Times New Roman  و فونت 12 استفاده شود.

5-2- كليه فرمول ها فقط با  نرم افزار Word 2003 تايپ شده باشد.

5- مقاله در چهار نسخه همراه با تعهد نامه نويسنده­ي مسئول (فرم  مربوط به نويسنده  شماره يك  , Word ) به آدرس پستی دفتر فصلنامه ارسال گردد.  ارسال همزمان مقاله از طریق ايميل مجله (jqe@scu.ac.ir) نيز الزامي است.  پس از دريافت فايل الكترونيكي مقاله،‏ كد رهگيري براي اطلاع از فرآيند بررسي، داوري و ساير پيگيري­ها به نويسنده مسئول اختصاص و به آدرس الكترونيكي وي ارسال می­شود.

6-    جداول نزدیک به متن مربوط آورده شود.  منحنی­ها، شکل­ها و نمودار سیاه و سفید دقیق، روشن و اصل باشند.  در متن مقاله به شماره­های عکس­ها، جداول و نمودارها اشاره شود.  جداول و نمودار به صورت كاملا فارسي باشد.  فونت  اعداد و مميزها  كاملا استاندارد مجله باشد.  نمودارها به صورت عكس نباشد ( اصل و روشن باشد) و عناوين افقي و عمودي نمودارها فقط فارسي نوشته شود.

7-    یادداشت­ها به صورت پاورقی آورده شود.

8- ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال، صفحه) آورده شود.  كليه ارجاعات در فهرست منابع همراه با دوره و شماره صفحه نشريه موجود باشد.

9-    فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) آورده شود و از تکرار منابع خودداری گردد.

10-     در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

10-1- کتاب تالیف شده: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر.

10-2- مقاله: نام خانوادگی، نام،‏‏‏‏ نام، نام خانوادگي (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد، (شماره­ی نشریه): شماره صفحات مقاله. رفرنس به صورت كامل همراه با ذكر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ و ديگران در رفرنس فارسي و لفظاً در رفرنس لاتين خودداري شود.

10-3- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تالیف). نام کتاب به فارسی. نام نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

10-4- مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. نام نام خانوادگی (گردآورنده). عنوان مجموعه مقالات. سال، شماره صفحات.

حداکثر حجم مقالات با منابع، جداول و شکل­ها 15 صفحه باشد.

مسوولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده­ی نویسنده است.

مقاله رسیده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل سه نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

11-      ارسال فایل مقاله به همراه نامه­ي چاپ مقاله (فرم  مربوط به نويسنده شماره دو , Word )  پس از داوری نهایی و پذیرش الزامی است.

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات

فرم  مربوط به نويسنده  شماره يك    (
PDF)  (Word)    
   فرم  مربوط به نويسنده شماره دو    (
PDF
(Word)

 

نمونه شماره يك

نمونه شماره دو

فرم اشتراك فصلنامه اقتصاد مقداري
ارسال 4 نسخه از مقاله براساس فرمت فوق به آدرس مجله برای تسریع در بررسی
الزامی می باشد 


ارسال مقالات به دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد مقداري (بررسی های اقتصادی)

همكاران گرامي جهت ارسال مقاله علاوه بر ارسال از طريق پست الكترونيكي  jqe@scu.ac.ir 
4 نسخه از مقاله و همچنين فايل
word 2003و سي دي آن را به دفتر مجله ارسال فرماييد.صندوق
پستی:
نشاني: اهواز- دانشگاه شهيد چمران- دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي- دفتر فصلنامه علمي-پ‍ژوهشي اقتصاد مقداري- كدپستي: 61357-8315


اشتراك فصلنامه اقتصاد مقداري

پست الكترونيك : jqe@scu.ac.ir
 


 
مدير داخلي: ابراهيم انواري

حروف نگاری و صفحه آرايي:  آزاده بدوی

  تلفن: 3335664-0611      نمابر: 3335664-0611


مسئول واحد فناوری اطلاعات : عیسی جعفری، تلفن داخلي 4409 ، jafari.e@scu.ac.ir
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211