جمعه, 3 آذر 1396
عنوان : 2 برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۹:۵:۳۸
 سید عزیز آرمن  رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز در پیام های جداگانه به دو برگزیده  بنیاد نخبگان دانشکده اقتصاد

 گروه حسابداری
دانشجوی محترم  کارشناسی ارشد خانم سمیه طهماسبی بلداجی

برگزیده شده جنابعالی در فراخوان جایزه بنیائ نخبگان که بی شک در نتیجه تلاش و کوشش مستمر و هدفمند شما، حاصل شده است شایسته قدردانی و موجب امیدوارشدنسایر دانشجویان می گردد.

بدین وسیله ضمن آرزوی ادامه موفقیت های شما، مراتب سپاس خود را جناب عالی و اعضاء محترم هیات علمی گروه حسابداری ، اعلام می دارم.
گروه علوم سیاسی

دانشجوی محترم جناب  آقای  محمد امین نگهبانبرگزیده شده جنابعالی در فراخوان جایزه بنیائ نخبگان که بی شک در نتیجه تلاش و کوشش مستمر و هدفمند شما، حاصل شده است شایسته قدردانی و موجب امیدوارشدنسایر دانشجویان می گردد.

بدین وسیله ضمن آرزوی ادامه موفقیت های شما، مراتب سپاس خود را جناب عالی و اعضاء محترم هیات علمی گروه علوم سیاسی ، اعلام می دارم.بازگشت                ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 
کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8