وبینار های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

وبینار های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


وبینار های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

ردیف

تاریخ ارائه

عنوان وبینار

لینک وبینار

ارائه دهنده

1

20/8/99 ساعت 10تا 12

سیاست های جمعیت و چالش های آن در ایران

https://webinar.scu.ac.ir/gl/rw4-qfy-mrg-8sg

دکتر حسین ملتفت

 گروه جامعه شناسی

2

27/8/99 ساعت 11:30

فضای مجازی و برساخت واقعیت:

نگاهی جامعه­شناختی به جهان امروز

https://webinar.scu.ac.ir/gl/rw4-qfy-mrg-8sg

     دکتر علی عربی

   گروه جامعه شناسی 

3

2/9/99 ساعت 11

منابع ممکن برای تامین کسری بودجه دولت: چه چیز و چگونه

https://webinar.scu.ac.ir/gl/jjp-ypb-xlm-2ry

دکتر یعقوب اندایش

گروه اقتصاد

4

15/9/99 ساعت 19-18

کسب و کارهای در وضعیت بحران کرونا

https://webinar.scu.ac.ir/gl/kpg-qfn-3z9-zyg

دکترعلی مهرابی

گروه مدیریت

5

17/9/99 ساعت 11 تا 12

توسعه اجتماعی و گسترش کرونا

https://webinar.scu.ac.ir/gl/rw4-qfy-mrg-8sg

دکتر حسین ملتفت

 گروه جامعه شناسی

6

25/9/99 ساعت 11:30

نکوهش عشق: نگاهی به واقعیت زیست اجتماعی عشق

https://webinar.scu.ac.ir/gl/rw4-qfy-mrg-8sg

دکتر علی عربی

گروه جامعه شناسی

7

26/9/99

ساعت 17-16

چالشهای صادرات تولید کنندگان کوچک و متوسط استان خوزستان با تاکید بر قابلیت های بازاریابی

https://webinar.scu.ac.ir/gl/kpg-qfn-3z9-zyg

دکتر ادریس محمودی

گروه مدیریت

8

1/10/99 ساعت 11

آشنایی با روش تحقیق کیفی با تاکید بر تئوری داده بنیاد (GT) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

https://webinar.scu.ac.ir/gl/rw4-qfy-mrg-8sg

دکتر علی بوداقی

 گروه جامعه شناسی

9

2/10/99 ساعت 11

بیت کوئن و آینده آن و سیاست گذاریهای ارزی دولت

https://webinar.scu.ac.ir/gl/jjp-ypb-xlm-2ry

دکتر ابراهیم انواری

گروه اقتصاد

 

 

وبینار های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی سال 1399

 

آدرس کوتاه :


احسان کردانی
پست شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰۴:۴۴