معرفی نامه های رفاهی بصورت الکترنیکی

معرفی نامه های رفاهی بصورت الکترنیکی


قابل توجه کلیه کارکنان دانشگاه

معرفی نامه های رفاهی بصورت الکترنیکی

 

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می­رساند این مدیریت در راستای تحقق دولت الکترونیک و حذف مکاتبات بی مورد کاغذی، اقدام به طراحی فرآیند هوشمند و آنی صدور معرفی­نامه­های رفاهی (فرم گواهی اشتغال به کار، فرم درخواست وام، فرم درخواست صدور دفترچه بیمه سلامت، فرم درخواست ابطال دفترچه بیمه سلامت، فرم تقاضای وام خرید مسکن اعضای هیئت علمی) در سامانه اتوماسیون اداری نموده است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

1- اعضای محترم متقاضی معرفی­نامه­های یاد شده می­توانند از کارتابل اتوماسیون اداری و از طریق منوی ایجاد مدرک، فرم­های اداری، فرم مورد نظر خود را انتخاب نموده و با درج مشخصات مورد نیاز، فرآیند صدور معرفی نامه را آغاز نمایند.

2- تا زمان مرسوم شدن پذیرش مکاتبات فاقد مهر توسط سازمان­ها و نهادهای ذیربط، چاپ و مهر گواهی­های مزبور توسط مسئول دفتر  اینجانب انجام خواهد شد.

3- اعضای محترمی که کارتابل اتوماسیون اداری آنان به هر دلیل غیر فعال است می­توانند جهت فعال سازی آن با راهبر اتوماسیون (خانم سادات احمدی- تلفن داخلی 2302) تماس حاصل فرمایند.

5- مدیران محترم واحدها لیست اعضای فاقد کارتابل اتوماسیون را جهت اقدام بعدی به این مدیریت ارسال نمایند.

5- صدور گواهی اشتغال به کار غیر رفاهی کماکان به شکل سابق و به شرط موافقت واحد سازمانی محل خدمت عضو متقاضی صورت خواهد گرفت.

6- این مدیریت از روز دوشنبه مورخ 30/04/99 از پذیرش هرگونه درخواست صدور گواهی رفاهی خارج از فرآیند یاد شده معذور خواهد بود.

مستدعی است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه اعضای محترم شاغل در آن واحد ابلاغ گردد.

آدرس کوتاه :