راهنمای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

راهنمای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان


قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی

راهنمای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

 با سلام

 دانلود :  راهنمای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

 ادرس  سامانه ارزیابی عملکرد  کارکنان 

http://performance.scu.ac.ir

آدرس کوتاه :


ابراهیم بنیانی
پست شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰۹:۳۹