تبریک ارتقاء رتبه دکتر محمد آیتی مهر

تبریک ارتقاء رتبه دکتر محمد آیتی مهر


عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت

تبریک ارتقاء رتبه دکتر محمد آیتی مهر

جناب آقای دکتر محمد آیتی مهر عضو  محترم هیأت علمی گروه مدیریت 

ارتقاء مرتیه جنابعالی از به  رتبه استادیاری را تبریک گفته و از خداوند منان برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی در تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

 

مدیریت، اعضاء هیأت علمی و کارکنان 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

آدرس کوتاه :