تبریک ارتقاء رتبه دکتری ابراهیم انواری

تبریک ارتقاء رتبه دکتری ابراهیم انواری


عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد

تبریک ارتقاء رتبه دکتری ابراهیم انواری

 

 جناب آقای دکتر ابراهیم انواری  عضو  محترم هیأت علمی گروه اقتصاد

ارتقاء مرتیه جنابعالی از رتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک گفته و از خداوند منان برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی در تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

 

مدیریت، اعضاء هیأت علمی و کارکنان 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

آدرس کوتاه :