ابلاغ مصوبه هیات ممیزه مورخ 1399/07/01

ابلاغ مصوبه هیات ممیزه مورخ 1399/07/01


قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه

ابلاغ مصوبه هیات ممیزه مورخ 1399/07/01

 

باسلام و احترام

پیرومصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 01/07/99 هیات ممیزه بند2 ابلاغیه شماره 26546/01/3/99 مورخ 23/06/1399 موضوع مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 22/04/1399 هیأت ممیزه بشرح ذیل اصلاح می گردد.

به مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری که از تاریخ 30/09/94 به بعد چاپ شده و نام استاد یا استادان مشاور یا استاد راهنمای دوم پایان نامه یا رساله در مقاله حذف گردیده است امتیاز تعلق نمی گیرد اینگونه مقالات که قبل از تاریخ 30/09/94 چاپ شده مشمول دریافت امتیازمی شوند ولی به عنوان مقاله کلیدی قابل قبول نخواهند بود.

 

آدرس کوتاه :