بستن

وبینار دانشکده اقتصاد

وبینارهای تابستان 1398

 

وبینار

تاریخ ارایه

ثبت نام           

تجارت الکترونیک

5/5/1398

ثبت نام           

فروش انترنتی

7/5/1398

ثبت نام           

 

ادبی کانکت      اسکای روم

کامپیوتر لپ تاپ         موبایل

 

کارشناس  وبینار:

مهندس عیسی جعفری     تلفن تماس  19-33330010   تلفن داخلی  4409

پست الکترونیک: jafari.e@gmail.com