معاونین پیشین پژوهشی

 

          

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

رتبه علمی

از تاریخ

تا تاریخ

جهانمیر پیش بین

فوق لیسانس

مربی

 76

 78

سید عزیز آرمن

دکتری

دانشیار

78 

79 

عنایت اله فخرایی

دکتری

دانشیار

79 

 80

سید حسین سجادی

دکتری

استاد

80 

 82

محسن دستگیر

دکتری

استاد

82 

89 

کریم رضادوست

دکتری

دانشیار

89 

91 

مهدی نداف

دکتری

دانشیار

91 

94 

پژمان محمدی

دکتری

دانشیار

94 

 96

حسین ملتفت دکتری   96 تاکنون