اخبار گروه مدیریت

ارتباط با آموزش دانشکده در وضعیت کرونایی

ارتباط با آموزش دانشکده در وضعیت کرونایی

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نوورود کنکور سراسری سال تحصیلی ۱۳۹۹(با آزمون – بر اساس سوابق تحصیلی)

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نوورود کنکور سراسری سال تحصیلی ۱۳۹۹(با آزمون – بر اساس سوابق تحصیلی)

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره‌ی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره‌ی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

تبریک ارتقاء رتبه دکتر محمد آیتی مهر

تبریک ارتقاء رتبه دکتر محمد آیتی مهر