ریاست دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی

دکتر منصور زراءنزاد

    منصور زرا ءنژاد 

 مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی اقتصاد نیروی انسانی- بهره‌وری  از دانشگاه بیرمنگام  
مرتبه علمی : استاد 

محل تولد : خرمشهر

پست الکترونیکی :  zarram@gmail.com

 

 تلفن داخلی : 4400-4401

 تلفن مستقیم : 33337975-33331216-061