دبیرخانه

متصدی امور دفتری دبیرخانه : فرشته مرادی
تلفن داخلی:4405
پست الکترونیک :
تلفن مستقیم:  33337975-061      
تلفن داخلی  4404   
پست الکترونیک : 

نامه رسان دبیرخانه :
شماره دور نگار دبیرخانه: 06133337411
تمامی مکاتبات سازمان مرکزی و دانشکده از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه ،هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد .

مسئول دبیرخانه : احمد اسدی 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

لیسانس مدیریت دولتی

31/04/1376

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

23/06/1395

 

 

سوابق شغلی:

سمت

تاریخ

کارشناس امور دانشجویی

01/01/1380 تا 06/03/1384

کارشناس امور اداری

07/03/1384 تا 24/09/1388

رئیس اداره امور عمومی

25/09/1388 تا اکنون

 

 

تماس

تلفن مستقیم

061-33337975

تلفن داخلی

4404

ایمیل

ah.asadi3@gmail.com

 

 


 

دبیرخانه

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم جدید ترفیع سالیانه دانلود (965.5k)
تبدیل وصعیت شناسه علمی دانلود (46.7k)
تیدیل وضعیت جداول 10-11 دانلود (47.9k)
قراردادحق التدریس دانلود (39.0k)
فرم شماره یک تبدیل وضعیت دانلود (99.5k)
فرم تبدیل وضعیت دانلود (1,312.5k)
جدول ارتقاء دانلود (1,251.5k)
جدول حق التدریس دانلود (43.0k)